GRIMM'S

Taianomaisen iloinen puisten lelujen maailma, jossa vapaa leikki on keskiössä. Grimm'sillä uskotaan, että leikkiminen, oppiminen ja kokemukset ovat enemmän asennetta, kuin ikäkysymys.

Lapsen leikissä on taikaa!

Lelut eivät tarkoita ainoastaan lasten pitämistä kiireisenä, että heillä olisi kunhan-jotain-tekemistä. Grimm'sillä pidetään tärkeänä ennenmuuta sitä, että lapsilla on ikätasonsa ja kehityksensä mukaisia leluja.

Lasten vapaata, ohjailematonta mielikuvitusta tulee stimuloida, ajatellaan Grimm'sillä. Tämä auttaa lasta kehittämään luovaa potentiaaliaan, ja tämä taito tulee olemaan hänen käytössään läpi koko elämän.

Jos tarjoamme lapsellemme vain valmiita leikki- ja seikkailumaailmoja, jotka on suuniteltu loppuun saakka pienintäkin yksityiskohtaa myöten, viemme lapselta mahdollisuuden kehittää omaa luovuuttaan.

"Play is the highest expression of human development in childhood.“ Friedrich Fröbel

Järjestys: